Wat is een School Counsellor?

Een school counsellor is een counsellor en een leraar die werkt op een of meerdere scholen om leerlingen en studenten te ondersteunen in hun persoonlijke en sociale vaardigheden.

Wat is een Counsellor?

Een hulpverlener bij vragen en problemen met emotionele achtergrond. Vaak met een licht psychosociaal probleem. Bij constatering van een mogelijk groter probleem wordt de cliënt doorverwezen. Mogelijke problemen zijn: stress, angst, depressief of relatie problemen.

Wat is Counselling?

Bij counselling en therapie gaan we dieper in op de emoties van de cliënt. We helpen mensen om om te gaan met (zware) emotionele problemen. Samen met de cliënt onderzoeken we waar de emotionele pijn vandaan komt. Daarna gaan we kijken welk toekomstig scenario de cliënt wenst en tot slot gaan we na hoe hij of zij daar kan komen.

Erkenning van de Counsellor

De Counsellor is een vrije beroep en is dus niet erkend of beschermd.

Een L of twee Ellen?

Counsellor or Counselor?
In Groot Brittannië met twee en in Amerika met een. De keuze is aan jou.

Verschil coaching en counselling

Coachen op de taak-as is gericht op het ontwikkelen van het bewustzijn, het inzicht en het probleemoplossend vermogen. Coachen op de mens-as heet counselling/ psychotherapie en is gericht op welzijn. Het verschil tussen counselling en psychotherapie is niet uit te leggen.
Het belangrijkste verschil tussen coaching en counselling/pschychotherapie:
>> Coaching: de coach zoekt naar oplossingen voor het probleem.
>> Counselling/therapie: de counsellor/therapeut richt zich ook op de onderliggende problemen.

Bij coachen onderzoeken we de emotionele kant van de problemen minder diepgaand maar natuurlijk wel voldoende. Je coacht cli?nten met een mentaal, praktisch of organisatorisch probleem (de taak), waarbij een emotionele component een rol – maar niet de hoofdrol – kan spelen. Door het soort probleem of uitdaging waarbij je als coach helpt, is het niet nodig  iemand door een (zware) emotionele tijd heen te helpen. Binnen de eerste sessie is al duidelijk wat het probleem of de uitdaging is en kun je samen met je cliënt beginnen aan het stellen van doelen. Vervolgens kun je samen een actieplan opstellen en ga je je cliënt coachen zodat die zijn of haar zelfgestelde doelen behaalt.

Bij counselling en therapie gaan we veel dieper in op de emoties van de cliënt. We helpen mensen om om te gaan met (zware) emotionele problemen. Samen met de cliënt onderzoeken we waar de emotionele pijn vandaan komt. Daarna gaan we kijken welk toekomstig scenario de cliënt wenst en tot slot gaan we na hoe hij of zij daar kan komen. Deze leergang combineren we met coaching zodat we na een goede probleemanalyse oplossingsgericht kunnen werken en de cliënt gaan coachen bij het uitvoeren van zijn of haar actieplan.

Omdat je als counsellor/therapeut met cliënten werkt die andere problemen hebben dan de mensen die een coach raadplegen, is het nodig andere theoretische kennis te leren en andere praktijkervaring op te doen. Gedurende het derde jaar krijg je het onderscheid helder voor ogen, je krijgt praktische coaching-, counselling- en psychotherpeutische instrumenten en verschillende modellen aangereikt waaruit je kunt kiezen. Je kan en mag je gerust een psychotherapeut noemen.

Onze opleiding is mensgericht en gaat uit van de humanistische principes. Bij counselling is dat haast per definitie zo, bij coaching hoeft dat niet altijd zo te zijn. Er worden soms andere vormen van coaching toegepast. Soms gaan de groep, het bedrijf of de door andere gestelde doelen voor de belangen van het individu. Dan staat de ‘organisatie’ centraal en niet de ‘mens’ die wordt gecoacht. Hij of zij is niet meer dan een hulpbron, a human resource.

Mens en Taak as