Vele psychotherapeutische beroepsverenigingen verwachten dat hun leden er zich aan houden om voortdurend aan bijscholing, intervisie en supervisie te doen, ten belope van minstens 50 uren per jaar.

Om ‘volwaardig’ lid te zijn (full member) dient men jaarlijks: het lidmaatschap te hebben betaald; te beschikken over een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering; na het eerste jaar lidmaatschap, jaarlijks een aantal (bv 50) bewezen accreditatiepunten te verzamelen. Een accreditatiepunt staat equivalent voor 1 uur.

Elke beroepsvereniging heeft hierin zijn eigen regels. Dit kan variëren afhankelijk van de beroepsverening waarbij je bent aangesloten.

De counsellor opleiding aan ACC staat voor 85 credits per jaar. Dwz 60 uren opleiding en 25 uren intervisie. De credits uren worden vermeld op de factuur die opgemaakt wordt bij inschrijving. Je verzamelt dus 85 credits.

Onze tweejarige counsellor opleiding biedt jou jaarlijks 85 credits.