2-Jarige Opleiding

De ervaringsgerichte opleiding Counsellor is een volwaardige laagdrempelige therapeutische opleiding lopende over twee academiejaren. De Counsellor Opleiding heeft als uitgangspunt je te vormen tot een professionele counsellor met een zeer sterk fundament. Een counsellor (Engels, letterlijk raadgever), is een laagdrempelige hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. De hulpverlening die een counsellor aanbiedt wordt counselling genoemd. Een counsellor is echter geen raadgever, consultant of adviseur. Een counsellor behandelt mensen met een tijdelijk psychosociaal probleem. Te denken valt hier aan stressproblematiek, angsten, depressieve gevoelens of relationele problematiek. Een counsellor werkt zonder doorverwijzing van een huisarts en er worden geen diagnoses gesteld.

Een eerste indruk van de opleiding tot Counsellor:

 • ervaringsgericht leren
 • persoonlijke ontwikkeling en groei
 • diepgaand inzicht in je eigen persoonlijkheidsstructuur en die van anderen
 • kijken naar jezelf en je eigen leiderschap ontwikkelen
 • aandacht aan communicatie en gespreksvaardigheden
 • het helpen van mensen via counselling
 • het leren omgaan met eigen emoties en emoties van anderen
 • dieper inzicht in relationele interacties
 • inzicht in de emotionele ontwikkeling van de persoon
 • inzicht in de emotionele groei tot volwassenheid
 • ontwikkelen van competenties in het counsellen
 • ontwikkelen van therapeutische vaardigheden
 • de professionalisering van counselling
 • het opleiden, trainen, coachen en nascholen van coaches en therapeuten
 • het verder professionaliseren van de loopbaanbegeleider, de gesprekstherapeut
 • en veel meer.

Waarom kies je voor een counselloropleiding?

Je kunt je nu afvragen, waarom wil je specifiek een counselloropleiding volgen?
Je voelt dat je mogelijkheden hebt in jezelf om mensen emotioneel te ondersteunen. Je voelt dat mensen spontaan naar je toe komen met hun verhaal.
Daarnaast ben je misschien in een gans andere sector aan het werken en toch komen de mensen naar je toe. Dit wil zeggen dat je een talent en aanleg hebt om mensen emotioneel te ondersteunen.

Je hebt een talent maar eigenlijk heb je er zelf nog niet veel aandacht aan besteedt of inspanning voor gedaan.Diep van binnen voel je dat je daar iets wil mee doen. Maar wat?

Een counselloropleiding is een mogelijkheid.

Onze counsellor opleiding zal jouw talent verder ontwikkelen. Je leert de vaardigheden om op een effectieve, realistische en aangename manier mensen te helpen. Je krijgt een heel brede kijk wat er gaande is in onze geest waardoor je makkelijker het menselijk gedrag kunt begrijpen.

Onze psyché is een complex gegeven, waar we echt voldoende tijd nemen om dit te verkennen. We gaan naar de essentie van de dingen, zaken die je echt nodig hebt om effectief mensen te helpen. Het meeste leer je door het zelf te gaan ervaren. Het is bijzonder ervaringsgericht. Je wordt een ervaringsdeskundige in het vak.

Het is heel goed mogelijk dat je nog wat in de knoop ligt met jezelf en vandaaruit gaat zoeken naar een opleiding. Onze opleiding helpt je om je eigen knoop te ontwarren, zonder dat je nu al weet of je jezelf verder wil ontwikkelen als counsellor.

Als counsellor leer je mensen emotioneel ondersteunen tot op een zeker niveau. Het gebied van de dieperliggende trauma’s wordt niet bewandeld. Dit is weggelegd voor de psychologen en psychotherapeuten.Je leert wel omgaan met hardnekkige gevoelens die we als mens niet willen ervaren. Dit gaat over moeilijke gevoelens uit onze kindertijd.

De opleiding is geschikt voor mensen uit diverse sectoren. Iedereen heeft zijn persoonlijke bagage. De opleiding bied je professioneel nieuwe mogelijkheden in je huidige job of in jouw carrière switch.

Door de opleiding blijf je veel beter in verbinding in emotionele gesprekken. Je leert ook veel diepgaandere gesprekken voeren en inzicht krijgen in wat er juist gaande is bij de andere. Daarnaast leer je veel vaardigheden om groei te induceren bij de andere.

We bewerkstelligen alles opdat je een zo goed mogelijke opleiding mag ervaren, aangepast aan je noden.

Je bent van harte welkom.
10 zaterdagen van 9h30 tot 16h
De locatie is in Gent en lees hier alles over onze trainer.
Lees over de Inhoud en over onze Methode van opleiden.

Counselling en Therapeut

Inschrijven